Skip to Main Content
Cup Concept

Aktuálně
Novinky, veletrhy, zajímavosti

Potírejme plastové výrobky na jedno použití
28. 5. 2018 – Spolkový úřad pro životní prostředí

Evropská komise předložila legislativní návrh se sedmi opatřeními, aby se postarala o méně odpadků na evropských plážích. Má se tak především redukovat umělohmotný odpad, který na evropských plážích nacházíme nejčastěji, tedy „top litter items“. Jde především o výrobky na jedno použití jako plastové nádobí, špačky z cigaret nebo držáky na balónky.

Návrhem Komise se poprvé berou jako příležitost fondy na likvidaci odpadu, aby se představila konkrétní opatření proti umělým hmotám v životním prostředí na evropské úrovni. Navrhují se na jedné straně zákazy, například slámek a míchacích tyčinek z umělé hmoty. Na druhé straně sází Komise na silnější odpovědnost výrobců, kteří se například musejí starat o lepší likvidaci odpadu nebo o to, aby jejich výrobky obsahovaly upozornění na jejich škodlivé působení na životní prostředí při nesprávné likvidaci. Mimoto se mají prosazovat opatření k tvorbě uvědomění o tom, jak zacházet s výrobky na jedno použití. I na fázi výrobkového designu se kladou požadavky – umělohmotné láhve na jedno použití mají být v budoucnu vyráběny tak, že víčka zůstanou s láhví pevně spojena, aby se zabránilo jejich zanášení do životního prostředí.

„Každá plastová vidlička, která dopadne na pláž, je jeden kus navíc. To, že Evropská komise chce nyní konkrétně zasahovat proti zanášení odpadu, je proto opatření, jež je třeba vítat,“ říká Maria Krautzberger, předsedkyně Spolkového úřadu pro životní prostředí. „Je samozřejmě jasné: jenom se zákazy dále nepokročíme. Je třeba ze zásady dávat přednost výrobkům pro vícenásobné použití, k tomu je třeba vytvořit správné pobídky.“

Z pohledu UBA je třeba uvítat, že Evropská komise vycházejíc z nejčastějších plážových fondů navrhuje opatření ke snížení zanášení umělohmotných výrobků na jedno použití do životního prostředí. Neboť navzdory své krátké době použití zůstávají výrobky na jedno použití z důvodu dlouhé životnosti materiálu mnoho let v životním prostředí (moře) a mohou tam způsobit značné škody na ekosystémech.

Zvláště relevantní jsou komisí navržená opatření k vytváření povědomí a informování o škodlivém působení na životní prostředí. Příkladem pro to je označování výrobků, které se často zahazují do toalet namísto do zbytkového odpadu, jako například vlhké ubrousky a jiné hygienické výrobky.

Dále je z pohledu životního prostředí třeba zvláště vyzvednout článek 10, v němž jsou členské státy vedeny k tomu, aby spotřebitele informovaly o dostupných systémech pro vícenásobné použití – z ekologického hlediska je to často ta nejsmysluplnější varianta.

Pro některé z výrobků, pro něž Komise počítá se zákazy, již existují alternativy realizovatelné bez umělých hmot. To platí zřejmě pro vatové tyčinky, kde byl plastový podíl nahrazen papírem, nádobí na jedno použití sestávající z papíru, dřeva nebo jiných materiálů, stejně jako pro slámky, pro které existují alternativy ze skla, kovu nebo semoliny. U všech těchto alternativ je ovšem dobré dát pozor na to, že na otázku, zda je u nich recyklace ekologičtější než u umělohmotných variant, je třeba odpovídat individuálně.

Jen přesná pozorování aktuálního cyklu životnosti výrobku zde připouštějí jednoznačnou odpověď. Z hlediska ekobilance je pravděpodobné, že některé z alternativních výrobků dopadnou hůře než jejich protipóly z umělých hmot. Ekobilance ovšem nezobrazuje důsledky zanášení umělých hmot do životního prostředí moří. Ekobilanční sledování je nadále vhodnou metodou pro hodnocení působení výrobkových nebo materiálových alternativ na životní prostředí. Pro politická rozhodnutí ohledně zanášení problematických materiálů do životního prostředí však není samo o sobě dostačující.

V průvodním textu k legislativnímu návrhu zveřejnila Komise odhad následků, kde jsou analyzovány alternativy každé skupiny navrhované k zákazu. Spolkový úřad pro životní prostředí je nyní hloubkově prověří.

Legislativní návrh obsahuje sedm kategorií opatření, které se vztahují vždy na různé skupiny výrobků:

Redukční cíle pro potravinářské nádoby a nápojové pohárky. Možná opatření obsahují redukční cíle pro používání těchto výrobků nebo minimální zadání pro podíl opakovaně použitelných alternativ (vícenásobné použití).

Zákazy následujících výrobků z umělé hmoty: vatové tyčinky, nádobí na jedno použití, talíře na jedno použití, slámky, míchací tyčinky a držáky na vzduchové balónky. Použití alternativních materiálů k výrobě těchto výrobků má být v souladu s cílem, aby se snížily účinky umělohmotných výrobků na životní prostředí, zvláště na životní prostředí moří stejně jako na lidské zdraví.

Výrobkové požadavky jsou kladeny na umělohmotné láhve na jedno použití. Tyto láhve mají být vyráběny tak, aby se víčko nádoby na nápoje během používání nemohlo oddělit.

Označení vlhkých ubrousků, hygienických vložek, tampónů a aplikátorů tampónů a nafukovacích balónků. Pro tyto skupiny výrobků je třeba zavést dobře viditelná označení, která poukazují na negativní ekologické dopady těchto pohozených či jinak nepořádně zlikvidovaných výrobků.

Rozšířená odpovědnost výrobců za potravinářské nádoby, fólie k balení potravin, plastové láhve včetně víček, nápojové pohárky včetně víček, cigarety s filtry stejně jako samostatně zakoupené filtry, vlhké ubrousky, vzduchové balónky, tenké a velmi tenké plastové sáčky. U těchto skupin výrobků mají výrobci hradit náklady na sbírání, převoz a manipulaci stejně jako náklady na čištění mořského odpadu a informativní opatření. Tato opatření mají platit i pro rybářské náčiní. Mimoto se mají členské státy starat o to, aby se posbíralo veškeré rybářské náčiní, jež se stalo odpadem.

Oddělený sběr pro umělohmotné nápojové láhve na jedno použití: členské státy mají přijmout potřebná opatření, aby se do roku 2025 sbíralo odděleně 90 % umělohmotných nápojových lahví na jedno použití uvedených do provozu v určitém roce.

Opatření vytvářející uvědomění: členské státy mají zajistit, aby byli spotřebitelé informováni o existujících systémech pro vícenásobné použití, variantách správy odpadu a příkladech osvědčených postupů. Dále se pak má informovat o účincích zamořování odpadky a nesprávných praktik likvidace odpadu na životní prostředí, zvláště na životní prostředí moří.

Pozadí: legislativní návrh k výrobkům na jedno použití Evropské Komise je součástí strategie umělých hmot EU, která byla představena v lednu 2018. Cílem této strategie je posílit recyklaci umělých hmot, snížit zanášení umělých hmot do životního prostředí stejně jako jasněji regulovat mikroplasty a biologicky rozložitelné umělé hmoty. Návrh k umělohmotným výrobkům na jedno použití je prvním konkrétním opatřením vypracovaným v rámci strategie umělých hmot EU.

Biologicky rozložitelné umělé hmoty: v legislativním návrhu Komise se na dvou místech explicitně zmiňují biologicky rozložitelné umělé hmoty. Na jednom se hovoří o hypotetické možnosti vyvinout standard pro certifikaci biologicky rozložitelných umělých hmot, které se úplně rozloží za tak krátkou dobu, že nemají žádný škodlivý vliv na mořský život. Výrobky, které by byly certifikovány podle takového standardu, by mohly být vyňaty z příslušných výrobkových regulací. Na pozdějším místě se upřesňuje, že Komise provede za šest let vyhodnocení směrnice, v níž se mimo jiné prozkoumá, zda vědecký a technický pokrok připouštějí stanovení biologické rozložitelnosti v mořích formou normy.

Evropská Komise chce bojovat proti výrobkům z umělé hmoty na jedno použití

Informační list Evropské Komise